Sınır tanımayan evlilik

Sınır tanımayan evlilik yeni göçmen yasasından etkilenen kişilerin doğrudan tepkisi olarak doğmuştur. 2006 Ocak ayında yürürlüğe giren bu yasa birlikte ile iki farklı ulustan evli çiftlerin Avusturya’daki yaşam koşulları ve yaşam kalitesi büyük oranda zarar görmüştür.

Evlilik yoluyla oturum izni ve aile kurma izni tek başına elde edilemiyor. Ayrıca çalışma hakkı da evlilik yoluyla kazanılmaktan çıkarılmış durumda. Bunlar yetmezmiş gibi evli çiftler önyargılar ve klişelerle uğraşmak zorunda kalıyorlar.

Sinir Tanimayan Evlılık inisiyatifi evli çiftlerin birlikte yaşamasını engelleyen ve aile hayatının önüne geçen bu yasal düzenlemelere karşı mücadele etmektedir. İnisiyatifin birincil amacı iki farklı ulustan evli kişilerle Avusturya’daki çiftlerin hukuki eşitliğini sağlamaktır.

İnisiyatif kendisini üyelerinin deneyimlerini ve gücünü katarak gelişecek çift uluslu evli çiftlerin ve çiftlerin platformu olarak tanımlar. Bir çok farklı sosyal tabakadan insan, farklı mesleklere sahip ve farklı uluslardan kişiler Avusturya’da birlikte yaşama isteklerini görünür ve fark edilir kılmak istiyor. İki uluslu evli çiftler yaşam deneyimlerini kullanarak kendi inisiyatiflerini oluşturuyorlar. Konunun uzmanları tarafından göçmen yasası ile ilgili ve devlet kurumları tarafından yapılan ayrımcılıkla ilgili görüşmeler düzenlenecektir. Kazandığımız deneyimler ve yasal düzenlemelerle ilgili edindiğimiz bilgiler kişisel görüşmelerle çiftlere sunulacaktır.

İnisiyatifimiz kendisini „Oluşum içinde bir grup“ olarak tanımlar ve buna uygun olarak hareket eder. Bireyler deneyimlerini, ilgi alanlarını, yeteneklerini ve güçlerini düzenli toplantılar yoluyla ortaklaştırırlar. Böylece farklı biçimlerdeki sokak eylemlerimiz kamu oyunun dikkatini çekme amacıyla düzenlenecektir. Bu eylemler hukuki taleplerimizi vurgulamaya, ön yargı ve klişelerle mücadele etmemizin araçları olacaktır. Farklı uluslardan kişilerin kurduğu ilişkileri „Egzotik“ ve „sıra dışı“ olmaktan çıkararak gerçek ve normal ilişkiler olarak yeniden tanımlanmalıdır.

Sınır tanımayan evlilik inisiyatifi basınla ve her türlü medya aracıyla sürdüreceği iletişimle kendini görünür kılacaktır.

Sınır tanımayan evlilik inisiyatifi oluşumun ilk aşamasından itibaren farklı sivil toplum örgütleriyle ve insan hakları dernekleriyle ulusal ve uluslararası düzlemde ilişkiler ve ittifaklar geliştirmeye çaba gösterecektir.

Sınır tanımayan evlilik inisiyatifi özel olarak çift uluslu evliliklere ve birlikteliklerle ilgili alana yoğunlaşmakla birlikte, diğer bütün göçmen hakları ile ilgili yapılan diğer bütün çalışmaları da destekler.

Sınır tanımayan evlilik
Zollergasse 15/2
1070 Wien
office(et)ehe-ohne-grenzen.at
Facebook

Kişisel danışmanlıkla ilgili sorularınız için:
beratung(et)ehe-ohne-grenzen.at
Kişisel görüşmeleriniz için lütfen önceden randevu alınız!

Startseite, Front Page, Portal →