Inicijativa Brak Bez Granica

Inicijativa Brak bez granica nastala je kao direktna reakcija na novi zakon o strancima/kinjama od 1. januara 2006. godine koji je direktno pogodio binacionalne parove. Sam brak više ne garantira pravo na boravak ili zajednički obiteljski život, niti obezbeđuje pristup tržištu rada. Također, binacionalni parovi se na svakom koraku suočavaju sa  različitim predrasudama i stereotipima.

Inicijativa Brak bez granica se bori protiv zakonskih odredbi koje stoje na putu zajedničkog obiteljskog života. Glavni cilj inicijative je zakonsko izjednačenje, kao i jednaki tretman binacionalnih i austrijskih parova i partnerstava.

Inicijativa vidi sebe kao platformu koja služi kao mjesto razmjene. Platformu koja je nastala, raste i razvija se zahvaljujući znanju, djelovanju, posvećenosti i iskustvu svojih članova/ica. Ljudi različitih životnih stilova, iz različitih socijalnih slojeva, različith profesija i porijeklom iz različitih zemalja svojim angažmanom pokazuju široj javnosti svoju želju i spremnost da žive u Austriji i budu dio austrijskog društva. Binacionalni parovi putem sopstvenog znanja i iskustva pružaju podršku jedni drugima. Kroz sopstveno iskustvo oni/e su postali/e eksperti/kinje za veoma složeni zakon o strancima/kinjama, i razvili/e niz strategija “dobrih praksi” kako se nositi sa institucionalnom diskriminacijom.

Ova inicijativa je „group in progress“ – neprestano razvija nove, inovativne pristupe ovoj temi.  Prilikom redovnih sastanaka članovi/ce ujedinjuju svoja lična interesovanja, vještine i snagu, iz čega proizlazi i javno djelovanje. Ove akcije s jedne strane služe za formulisanje i izražavanje konkretnih zahtjeva, a s druge strane predstavljaju dio borbe protiv predrasuda i stereotipa. Cilj je omogućiti javnosti da vidi da binacionalni odnosi nisu nikakva egzotična čuda, već veoma uobičajni partnerski odnosi. Inicijativa Brak bez granica komunicira sa javnošću putem konstantnog kontakta sa štampom i drugim medijima. Putem individualnih konsultacija moguće je dobiti pravne i druge savjete.

Od svog samog početka Brak bez granica je uspostavila saradnju i započela umrežavanje sa mnogobrojnim nevladinim i organizacijama za ljudska prava. Obzirom da situacija binacionalnih parova u Austriji također ovisi o političkim zbivanjima u Europskoj uniji, kao i od političke, ekonomske i bezbedonosne situacije na međunarodnom planu, Brak bez granica vidi razmjenu sa sličnim organizacijama u EU, kao i na međunarodnom nivou kao jako važnu komponentu u zajedničkim nastojanjima usklađivanja pitanja migracije i integracije u skladu s temeljnim ljudskim pravima. Brak bez granica je članica ECB (European Conference of Binational/Bicultural Relationships)  – Evropska konferencija Binationalnih / Bikulturalnih odnosa.

Iako je Brak bez granica prvenstveno fokusirana na binacionalne bračne parove i partnerstva, ona izražava izuzetnu solidarnost sa svim osobama i grupama koje trpe diskriminaciju zbog zakona o strancima/kinjama.

Brak Bez Granica
Zollergasse 15/2
1070 Wien
office(et)ehe-ohne-grenzen.at
Facebook

Kontakt za savjetovanje:
beratung(et)ehe-ohne-grenzen.at
Individualno savetovanje samo uz prethodno zakazni termin!

Startseite, Front Page, Portal →